Yuxarı qalx
07

İstehsal prosesi

07

Məhsulun hazırlanması

Məhsullarımızın 4 növü mövcuddur. (yarım hisə verilmiş kolbasalar, bişirilmiş hisə verilmiş kolbasalar, bişmiş kolbasalar, sosiskalar)

Kolbasanın növündən asılı olaraq bişirilməsi fərqli olur. Belə ki, yarım hisə verilmiş, bişirilmiş hisə verilmiş kolbasalar hazırlanarkən 5 və ya 7 gün ərzində oturulması gözlənilir. Nəticədə qurumuş, örtüyü tam oturmuş və parlaq qırmızı rəngə malik məhsul əmələ gəlir.

Hands with Olives