Yuxarı qalx
08

İstehsal prosesi

08

Laboratoriya

Akkreditasiya mərkəzinin sertifikatı ilə çalışan laboratoriya tək “Payım” məhsullarının deyil, müraciət edən digər yerlərin məhsullarını da yoxlamaq və qiymət qoymaq səlahiyyətinə malikdir.

Hands with Olives