Yuxarı qalx
04

İstehsal prosesi

04

Ətin sümükdən ayrılması

Ət bütün qarışıq və əlavələrindən ayrılır.

Ət qan hissəciklərindən, yağdan, Контроль качества işçilərinin vurduğu nişandan və s. təmizlənir, yuyulur. Daha sonra sümükdən ayrılaraq bir daha təmizlənib soyuduculara yığılır.

Hands with Olives